சட்டப்பிரிவு

அறிமுகம்

தொல்பொருள் கட்டளைச் சட்டத்தையும் அதனோடு தொடர்புடைய சட்டங்களையும் பயன்படுத்தி தொல்பொருள் சின்னங்களைப் பாதுகாக்க அவசியமான சட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல் மற்றும் அச்சட்டங்களில் குறிப்பிடப்பட்ட ஏற்பாடுகளை மீறுகின்ற ஆட்களுக்கு நீதிமன்றம் மூலமாக தண்டனை வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளல்.

தொல்பொருள் சின்னங்களைப் பாதுகாக்கும் போது பிரயோகிக்கப்படும் சட்டங்கள்.

பிரிவின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பு

சட்டப் பிரிவின் கடமைப் பொறுப்புகள்.

சட்டப்பிரிவினால் 2010 ஆம் ஆண்டில் ஈடேற்றப்பட்ட கருமங்கள்.

2010 ஆம் ஆண்டில் தொல்பொருள் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளை மீரியமை தொடர்பாக 342 பேர் கைது செய்யப்பட்டமை பதிவாகியதோடு, மேற்படி வழக்குகள் தொடர்பில 171 வழக்குகளுக்காக நீதிமன்றத்தினால் தண்டனை வழங்கப்பட்டதோடு அதன்மூலமாக பத்து மில்லியன் ரூபாவுக்கு மேற்பட்ட பணத்தொகை தவறாளிகளிடமிருந்து அபராதமாக அரசாங்கத்திற்கு அறவிட்டு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

திங்கட்கிழமை, 28 நவம்பர் 2011 08:23 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது