முகப்பு தொல்பொருளியல் நிலையங்கள் ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
மாவட்டம் :    
வடிக்கட்டல் : 

சொரணாதொட புதுகேகந்த குகை விகாரை   

பிரிவு : சொரணாதொட
மாவட்டம் : பதுளை
      

Sri Maha Bodhi   

பிரிவு : Nuwaragam Palatha Central
மாவட்டம் : Anuradhapura
      

புணித மரியாள் தேவஸ்தானம்   

Address : புணித மரியாள் தேவஸ்தானம்
பிரிவு : புத்தளம்
மாவட்டம் : புத்தளம்
      

மாத்தறை நட்சத்திரக் கோட்டை   

பிரிவு : மாத்தறை
மாவட்டம் : மாத்தறை
      

தெலுள்ள   

பிரிவு : வெல்லவாய
மாவட்டம் : மொனராகலை