Anuradhapuraya

Anuradhapuraya

Maligawila

Maligawila

Jaffna Fort

Jaffna Fort

Rajagala

Rajagala

Sigiriya

Sigiriya

Yapahuwa

Yapahuwa

http://www.archaeology.gov.lk/web/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/560299anu1.jpg http://www.archaeology.gov.lk/web/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/675793maligawila.jpg http://www.archaeology.gov.lk/web/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/745529Jaffna_Fort.jpg http://www.archaeology.gov.lk/web/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/144302raja.jpg http://www.archaeology.gov.lk/web/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/654370sigiriya.jpg http://www.archaeology.gov.lk/web/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/109915yapahuwa.jpg
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


දෙපාර්තමේන්තුගත ස්ථානමාරු පරිපාටිය ප්‍රසිද්ධියට පත් කිරීම

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පත්කරන ලද කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා වන වාර්ෂික ස්ථ...

DAYADA NEWSLETTER

Dayada 2018 Dayada 2017 Dayada 2016 ...

ජාතික පුරාවිද්‍යා සමුළුව 2018

ජාතික පුරාවිද්‍යා සමුළුව 2018 උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු ගරු අමාත්‍ය ...

විභාග ප්‍ර‍තිඵල

MN – 01 ගවේෂණ සහකාර /කැණීම් හා කෞතුකාගාර සහකාර/නඩත්තු සහකාර/ රසායන සංරක්ෂණ සහකා...