முகப்பு
Sites
Title Filter     காட்சி # 
# ஆக்கத் தலைப்பு அடிப்புகள்
21 பிந்துன்கட 8016
22 சேலமாலி சைத்திய (கோபுரம்) 6752
23 வெஹரயாய 6485
24 ஹெபெஸ்ஸ 7778
25 ஊருசிடா வெவே சொரொவ்வ (ஊருசிடா வாவியின் மதகு) 9492
26 தம்பேகொட அவலோகிதேஸ்வர போதிசத்வச் சிலை 10664
27 கலபெத்த குளம் 3699
28 கலபெத்த 8535
29 கொடியாகலை 9578
30 வத்தேகம புரான விகாரை 8304
31 முப்பனே ரஜமகா விகாரை (விகாரமுள்ள விகாரை) 7567
32 யுதங்கனாவை 11768
33 மயுரகிரிய 3902
34 புதுருவாகலை 14561
35 கடுவன ஒல்லாந்தர் கோட்டை 11779
36 கஹதாவ புரான விகாரை 7025
37 வில்கம் ரஜமகாவிகாரை 5045
38 நெதிகம்வில வில்பிட விகாரை 6860
39 யட்டால விகாரை 9541
40 கிரிந்தமகா விகாரை 11096
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL