முகப்பு
Sites
Title Filter     காட்சி # 
# ஆக்கத் தலைப்பு அடிப்புகள்
1 Vessagiriya 10164
2 Panavitiya Ambalama 6945
3 Karagahagedara Ambalama 11612
4 Mirisawetiya 5255
5 கரம்பகல அரன்ய சேணாசனய 16158
6 புணித மரியாள் தேவஸ்தானம்/ சேன குடியிருப்பு 8029
7 ருவன்வெலி சாய 11439
8 போகொட பாலம் 13015
9 சொரணாதொட புதுகேகந்த குகை விகாரை 8175
10 ரிதீமாலியத்த நாகதீப விகாரை 10886
11 எல்ல ஹல்பே பத்தினி தேவாலயம் 9425
12 வெலேகடே புரான வியாபாரத் தலம் 7344
13 ராவணாஎல்ல புரான விகாரை 16671
14 கொஸ்லந்த புரான விகாரை 7845
15 கெப்பெடிபொல புரானக் கோட்டை 8021
16 முதியங்கனை ரஜமகா விகாரை 11500
17 சேரன்கட புரான இடம் 6810
18 கொட வெஹெர வெல்லவாய 9642
19 தெலுள்ள புரான இடம் 6821
20 புதுகல் கே – கோண்கெடிய 7260
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL