முகப்பு
Sites
Title Filter     காட்சி # 
# ஆக்கத் தலைப்பு அடிப்புகள்
1 Vessagiriya 9981
2 Panavitiya Ambalama 6869
3 Karagahagedara Ambalama 11401
4 Mirisawetiya 5172
5 கரம்பகல அரன்ய சேணாசனய 15956
6 புணித மரியாள் தேவஸ்தானம்/ சேன குடியிருப்பு 7868
7 ருவன்வெலி சாய 11206
8 போகொட பாலம் 12750
9 சொரணாதொட புதுகேகந்த குகை விகாரை 8007
10 ரிதீமாலியத்த நாகதீப விகாரை 10677
11 எல்ல ஹல்பே பத்தினி தேவாலயம் 9232
12 வெலேகடே புரான வியாபாரத் தலம் 7189
13 ராவணாஎல்ல புரான விகாரை 16335
14 கொஸ்லந்த புரான விகாரை 7688
15 கெப்பெடிபொல புரானக் கோட்டை 7855
16 முதியங்கனை ரஜமகா விகாரை 11249
17 சேரன்கட புரான இடம் 6678
18 கொட வெஹெர வெல்லவாய 9415
19 தெலுள்ள புரான இடம் 6691
20 புதுகல் கே – கோண்கெடிய 7121
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL