முகப்பு
Sites
Title Filter     காட்சி # 
# ஆக்கத் தலைப்பு அடிப்புகள்
1 Vessagiriya 10712
2 Panavitiya Ambalama 7229
3 Karagahagedara Ambalama 12181
4 Mirisawetiya 5501
5 கரம்பகல அரன்ய சேணாசனய 16807
6 புணித மரியாள் தேவஸ்தானம்/ சேன குடியிருப்பு 8510
7 ருவன்வெலி சாய 11944
8 போகொட பாலம் 13573
9 சொரணாதொட புதுகேகந்த குகை விகாரை 8641
10 ரிதீமாலியத்த நாகதீப விகாரை 11386
11 எல்ல ஹல்பே பத்தினி தேவாலயம் 9985
12 வெலேகடே புரான வியாபாரத் தலம் 7759
13 ராவணாஎல்ல புரான விகாரை 17251
14 கொஸ்லந்த புரான விகாரை 8369
15 கெப்பெடிபொல புரானக் கோட்டை 8551
16 முதியங்கனை ரஜமகா விகாரை 12015
17 சேரன்கட புரான இடம் 7246
18 கொட வெஹெர வெல்லவாய 10159
19 தெலுள்ள புரான இடம் 7207
20 புதுகல் கே – கோண்கெடிய 7696
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL