முகப்பு
Sites
Title Filter     காட்சி # 
# ஆக்கத் தலைப்பு அடிப்புகள்
1 Vessagiriya 9089
2 Panavitiya Ambalama 6252
3 Karagahagedara Ambalama 10325
4 Mirisawetiya 4753
5 கரம்பகல அரன்ய சேணாசனய 14358
6 புணித மரியாள் தேவஸ்தானம்/ சேன குடியிருப்பு 7123
7 ருவன்வெலி சாய 10164
8 போகொட பாலம் 11699
9 சொரணாதொட புதுகேகந்த குகை விகாரை 7291
10 ரிதீமாலியத்த நாகதீப விகாரை 9512
11 எல்ல ஹல்பே பத்தினி தேவாலயம் 8234
12 வெலேகடே புரான வியாபாரத் தலம் 6348
13 ராவணாஎல்ல புரான விகாரை 14425
14 கொஸ்லந்த புரான விகாரை 6722
15 கெப்பெடிபொல புரானக் கோட்டை 6992
16 முதியங்கனை ரஜமகா விகாரை 9783
17 சேரன்கட புரான இடம் 5970
18 கொட வெஹெர வெல்லவாய 8247
19 தெலுள்ள புரான இடம் 6001
20 புதுகல் கே – கோண்கெடிய 6471
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL