මුල් පිටුව පිහිටීම් මුන්නේෂ්වරම් දේවාලය

මුන්නේෂ්වරම් දේවාලය

හලාවත ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්්‍යාසය තුල හලාවත කූරුණැගල මාර්ගයේ පිහිටා ඇති මුන්නේෂ්වරම් දේවාලය රාවනා රජු සමයේ සිට පැවතෙන්නක් යැයි ජනප්‍රවාදගත වේ. ක්‍රි.ව.1448 දී එවකට ලක්රජය කරවු 6 වන පරාක්‍රමබාහු රජතුමා මේ දේවාල සංකීර්ණය ප්‍රතිසංස්කරණය කල පුද පුජා පැවැත්වු බව කිය වේ. දේවාල සංකීර්ණය තුල ප්‍රධාන දේවාලය වන මහා විශ්ණු දේවාලයට අමතරව අයියනායක දේවාලයක් කතරගම දේවාලයක්, මහා භද්‍රකාලි දේවාලයක්, ගණ දේව කෝවිලක්, සහ පත්තිනි දේවාලයක් සහ ශිව ලිංග දේවාලයක්ද දක්නට ලැබේ. අතීතයේ සිටම ලංකාවේ සුප්‍රසිද්ධ දේවාලයක් වන මුන්නේෂ්වරම් දේවාලය නිරන්තර පුද පුජා කටයුතු සිදු කරන බැවින් මෙහි වු සියලුම ගොඩනැගිලි වරින් වර ප්‍රතිසංස්කරණයන්ට ලක්ව තිබේ. මේ නිසා බොහෝ පැරණි කොටස් විනාශ වි ඇති අතර, කලින් කල පැරණි දොර උළුවහු, ගල්කුළුණු ආදිය තවමත් ශේෂව තිබේ. මහා විශ්ණු දේවාලය විමාන සහිත ගලික් කල පැරණි දේවාල ගෘහය හොඳින් ආරක්ෂා වි ඇති අතර, වර්ණ ගැන්වීම නිරතුරු සිදුකරනු ලැබේ. සංකීර්ණයට අයත් දේවාලයන්හි ඇති ප්‍රතිමා සියල්ල ගලින් කල ඉපැරණි ඒවා වේ. මෙම ප්‍රතිමා සියල්ල ඉන්දියාවේ සිට ගෙන එන ලද බව කියවේ.