මුල් පිටුව පිහිටීම් මුල්ගිරිගල රඡමහ විහාරය - මුල්ලේගම

මුල්ගිරිගල රඡමහ විහාරය - මුල්ලේගම

නවගත්තේගම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ මැරුම්ගොඩ ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ මුල්ලේගම ග්‍රාමයේ පිහිටි මුල්ගිරිගල රජමහා විහාරය පශ්චාත් අනුරාධපුර සමයේ රජකල දප්පුල රජු විසින් කරවන ලදැයි ජනප්‍රවාදගත වේ. විහාර බිමෙහි වු දාගැබ කලින් කල ප්‍රතිසංස්කරණයන්ට ලක්ව තිබේ. ගල්ලෙන් සමුහයක් හා ශීලාලේඛන සහිත ආරාම සංකීර්ණයට අයත් වර්තමානයේ භාවිතා වන ආවාස ගෘහය මීට වසර තුන්සියකට පමණ ප්‍රථම ඉදිකරණ ලද්දක් බව පැවසෙන මුත් පසුකාලීනව අළුත්වැඩියා කර තිබේ.