මුල් පිටුව පිහිටීම් ශ්‍රී සිත්ති විනයාගර් කොවිල

ශ්‍රී සිත්ති විනයාගර් කොවිල

පුත්තලම මන්නාරම් පාරේ පිහිටා ඇති වසර දෙසිය පනහක් පමණ පැරණි වෙතයි සැලකෙන ශ්‍රී සිත්ති විනයාගර් කොවිල ගණ දෙවියන් උදෙසා ඉදිකරන ලද්දකි. මෙහි දක්නට ඇති ගොඩනැගිල්ලක් පැරණි ඉදිකිරීමක් නොවන අතර, එය තුල ඇති ශ්‍රීලලෙයාර් ප්‍රතිමාව වසර දෙසිය පනහකට පමණ ප්‍රථම ඉන්දියාවෙන් ගෙනෙන ලද්දක් යැයි පැවසේ. ඓතිහාසික වැදගත් කමක් උසුලන මේ දේවාල ප්‍රදේශය ද්‍රවිඩ ජනතාවගේ පමණක් නොව සිංහල මුස්ලිම් වැනි අනිකුත් ආගමික භක්තිකයන්ගේද ගෞරවයට පාත්‍රවන පුද බිමකි.