මුල් පිටුව පිහිටීම් පිච්චන්දියාව

පිච්චන්දියාව

නවගත්තේගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කෝට්ඨාසයේ ‍වෙලේ වැව ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ පිහිටි පිච්චන්දියාව පර්වතයක් අසල ආශ්‍රීතව පිහිටි ලෙන් ආරාම සංකීර්ණයකි. පුත්තලම සිට අනුරාධපුර මාර්ගයේ සැතපුම් නමය කණුවෙන් හැරි සැතපුම් නමයක් පමණ ගිය විට මෙම විහාර භූමියට ලඟා විය හැකිය. විහාරභූමියෙහි කටාරම් කෙටු ලෙන් සහ නටඹුන් ගොඩනැගිලි සමුහයක් දක්නට ලැබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණිතම ලෙන් ලිපි දෙකක් මෙහි හමුවන අතර, එම ලිපි දෙක අනුව ලෙන් පුජාව සිදුකර ඇත්තේ ගොබුති නම් බමුණාය. ලිපියෙහි සඳහන් පරිදි මොහු දෙවන පිය ගාමිණි නිශ මහා රජුගේ ගුරුවරයා සහ වෛද්‍යවරයා විය. ශීලා ලේඛනයක වෛද්‍යවරයකු ගැන සදහන් වන පලමු අවස්ථාවද මෙයයි.