முகப்பு செய்தி மற்றும் சம்பவங்கள் මහාචාර්ය සෙනරත් බණ්ඩාර දිසානායක මහතා නැවත පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ඡනරාල් ලෙස වැඩ භාර ගනී

මහාචාර්ය සෙනරත් බණ්ඩාර දිසානායක මහතා නැවත පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ඡනරාල් ලෙස වැඩ භාර ගනී

මහාචාර්ය සෙනරත් බණ්ඩාර දිසානායක මහතා 2020.01.14 දින පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ඡනරාල් ලෙස නැවත රාජකාරී භාර ගන්නා ලදී.