முகப்பு செய்தி மற்றும் சம்பவங்கள் සංශෝධිත බදවා ගැනීමේ පටිපාටිය - පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්ෂේත්‍ර‍ගත/ කාර්යාලගත ඛණ්ඩ - 02 සේවා ගණයේ තනතුරු සඳහා වන (MN-05) සඳහා වූ බදවා ගැනීමේ පටිපාටිය සංශෝධනය කිරීම

සංශෝධිත බදවා ගැනීමේ පටිපාටිය - පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්ෂේත්‍ර‍ගත/ කාර්යාලගත ඛණ්ඩ - 02 සේවා ගණයේ තනතුරු සඳහා වන (MN-05) සඳහා වූ බදවා ගැනීමේ පටිපාටිය සංශෝධනය කිරීම

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්ෂේත්‍ර‍ගත/ කාර්යාලගත ඛණ්ඩ - 02 සේවා ගණයේ තනතුරු සඳහා වන (MN-05) සඳහා වූ බදවා ගැනීමේ පටිපාටිය සංශෝධනය කිරීම