முகப்பு செய்தி மற்றும் சம்பவங்கள் සංශෝධිත බදවා ගැනීමේ පටිපාටිය - පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණ අධි පන්තියේ නිලධර ගණය (MN-07-2016) සඳහා වූ බදවා ගැනීමේ පටිපාටිය සංශෝධනය කිරීම

සංශෝධිත බදවා ගැනීමේ පටිපාටිය - පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණ අධි පන්තියේ නිලධර ගණය (MN-07-2016) සඳහා වූ බදවා ගැනීමේ පටිපාටිය සංශෝධනය කිරීම

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණ අධි පන්තියේ නිලධර ගණය (MN-07-2016) සඳහා වූ බදවා ගැනීමේ පටිපාටිය සංශෝධනය කිරීම