මුල් පිටුව පුවත් හා සිදුවීම් ජාතික පුරාවිද්‍යා සමුළුව 2018

ජාතික පුරාවිද්‍යා සමුළුව 2018

ජාතික පුරාවිද්‍යා සමුළුව 2018 උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු ගරු අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජේ. ජේ. රත්නසිරි මැතිතුමාගේ සහභාගිත්වයෙන් 2018.07.09 දින ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේදී ඉතා උත්කර්ෂවත් අයුරින් පැවැත්විණි.

එහිදී 2018 වසරේ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ප්‍රකාශන එළිදැක්වීම, පුරාවස්තු පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලබා දුන් තැනැත්තන් වෙනුවෙන් සහතික පත්‍ර පිරිනැමීමද මෙහිදී සිදු විය.

සමාරම්භක උත්සවයෙන් පසුව දේශන සැසිවාරයන් ආරම්භ විය.  එහිදී තෝරාගන්නා ලද පත්‍රිකා සැපයූ පුරාවිද්‍යාඥයින් තම පර්යේෂණවල ප්‍රතිඵල ඉදිරිපත් කරන ලදී.