முகப்பு செய்தி மற்றும் சம்பவங்கள் Calling papers for National Archaeological Symposium - 2018 July

Calling papers for National Archaeological Symposium - 2018 July

ජාතික පුරාවිද්‍යා සමුළුව - 2018 සඳහා සාරාංශ පත්‍රිකා කැඳවීම

අප දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන ජාතික පුරාවිද්‍යා සමුළුව 2018 වර්ෂයේ දී ද පැවැත්වීමට මේ වන විට කටයුතු සම්පාදනය කරමින් පවතින බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

ඒ අනුව උක්ත සමුළුව සඳහා පර්යේෂණ පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂිත ආධුනික හා ප්‍රවීණ පර්යේෂකයින්, විද්වතුන්ගෙන් සාරාංශ පත්‍රිකා (Abstract) කැඳවීම මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති අතර, පහත සඳහන් පරිදි එම සාරාංශ පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කළ හැකි බව වැඩිදුරටත් කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

වැඩි විස්තර සඳහා