මුල් පිටුව පිහිටීම් තිරියාය වටදාගෙය

තිරියාය වටදාගෙය

ත්‍රිකුණාමලය ‍දිස්ත්‍රික්කයේ නැගෙනහිර කඩ්ඩුකුලම් පත්තුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ තිරියාය ගම පිහිටා තිබේ. ත්‍රිකුණාමල පුල්මුඩෙයි මාර්ගයේ 27, 28 සැතපුම් කණු අතරින් හැරී තිරියාය ගමට පිවිසිය හැකි ය. මෙම ගමේ බටහිර පැත්තේ පිහිටි කඳු ගැටයක් මත මෙම වටදාගෙය නිර්මාණය කර ඇත. චෛත්‍යය වෙත පිවිසීම සදහා කන්දේ දකුණු පැත්තෙන් පියගැටපෙළක් නිර්මාණය කර ඇත. පළමුවෙන් කුඩා චෛත්‍යක් නිර්මාණය කර ඇති අතර ක්‍රි.ව. අටවන සියවසේ දී පමණ මෙම චෛත්‍යය විශාල කර වටදාගෙය නිර්මාණය කර ඇත. වෘත්තාකාර වේදිකාවක් මත නිර්මාණය කර ඇති මෙහි වටා ගල් කුළුණු පේළි දෙකක් ඇත. ඒ වටා වෘත්තාකාර බිත්තියක් ඉදිකර තිබේ. මේ බිත්තිය මත තැනින් තැන ලී කුළුණු සවි කිරීමට තැනූ කුහර පිහිටා තිබේ. සිව් දිසානු ගතව පඩි පේළි 4ක් නිර්මාණය ‍කොට ඇත. හතර දිසාවේ මල් ආසන හතරක් ද පිහිටුවා තිබේ. ඒ ආශ්‍රිතව ඇති ලෙනක ක්‍රි.පූ. යුගයට අයත් ලිපියක් පවතී. මෙහිම ගල් පරයක ක්‍රි.ව. 8 වෙනි සියවසට අයත් සංස්කෘත භාෂාවෙන් කරන ලද සෙල් ලිපියක් ද දැකිය හැකි ය. තපස්සු භල්ලුක වෙළඳ දෙබෑයන් කළ ගිරිගඬුසෑය මෙය ලෙස ජනප්‍රවාදයේ පවතී. මේ ආශ්‍රිතව විහාර ගෙයක හා වෙනත් ගොඩනැගිලිවල අව‍ශේෂ දැකිය හැකි ය.