அநுராதபுரம்

அநுராதபுரம்

மாளிகாவில

மாளிகாவில

யாழ்ப்பாண கோட்டை

யாழ்ப்பாண கோட்டை

ராஜகல

ராஜகல

சிகிரியா

சிகிரியா

யாப்பஹூவ

யாப்பஹூவ

http://www.archaeology.gov.lk/web/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/560299anu1.jpg http://www.archaeology.gov.lk/web/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/675793maligawila.jpg http://www.archaeology.gov.lk/web/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/745529Jaffna_Fort.jpg http://www.archaeology.gov.lk/web/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/144302raja.jpg http://www.archaeology.gov.lk/web/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/654370sigiriya.jpg http://www.archaeology.gov.lk/web/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/109915yapahuwa.jpg
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


සංශෝධිත බදවා ගැනීමේ පටිපාටිය - පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්ෂේත්‍ර‍ගත/ කාර්යාලගත ඛණ්ඩ - 02 සේවා ගණයේ තනතුරු සඳහා වන (MN-05) සඳහා වූ බදවා ගැනීමේ පටිපාටිය සංශෝධනය කිරීම

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්ෂේත්‍ර‍ගත/ කාර්යාලගත ඛණ්ඩ - 02 සේවා ගණයේ තනතුරු සඳහා වන (MN-05) සඳහා වූ බදවා ගැනීමේ පටිපාටිය සංශෝධනය කිරීම...

සංශෝධිත බදවා ගැනීමේ පටිපාටිය - පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණ අධි පන්තියේ නිලධර ගණය (MN-07-2016) සඳහා වූ බදවා ගැනීමේ පටිපාටිය සංශෝධනය කිරීම

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණ අධි පන්තියේ නිලධර ගණය (MN-07-2016) සඳහා වූ බදවා ගැනීමේ පටිපාටිය සංශෝධනය කිරීම...

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ආශ්‍රිත නිලධාරී සේවා ගණය සඳහා වන උසස් කිරීමේ පටිපාටිය

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ආශ්‍රිත නිලධාරී සේවා ගණය සඳහා වන උසස් කිරීමේ පටිපාටිය-MN04...

විභාග ප්‍රතිඵල MN – 01

MN – 01 ගවේෂණ සහකාර/කැණීම් හා කෞතුකාගාර සහකාර/නඩත්තු සහකාර/රසායන සංරක්ෂණ සහකාර/රසායනාගාර සහකාර තනතුරුවලට අයත් සහකාර තනතුරුවල අභ්‍යන්තර තරඟ ව්භාගයේ ප්‍රතිඵල...

දෙපාර්තමේන්තුගත ස්ථානමාරු පරිපාටිය ප්‍රසිද්ධියට පත් කිරීම

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පත්කරන ලද කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා වන වාර්ෂික ස්ථානමාරු - 2019 ස්ථානමාරු චක්‍රලේඛය -2019 රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් 2009.02.20 දිනැති අංක 1589/30 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ ප...

DAYADA NEWSLETTER

Dayada 2019 Dayada 2018 Dayada 2017 Dayada 2016 ...