அநுராதபுரம்

அநுராதபுரம்

மாளிகாவில

மாளிகாவில

யாழ்ப்பாண கோட்டை

யாழ்ப்பாண கோட்டை

ராஜகல

ராஜகல

சிகிரியா

சிகிரியா

யாப்பஹூவ

யாப்பஹூவ

http://www.archaeology.gov.lk/web/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/560299anu1.jpg http://www.archaeology.gov.lk/web/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/675793maligawila.jpg http://www.archaeology.gov.lk/web/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/745529Jaffna_Fort.jpg http://www.archaeology.gov.lk/web/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/144302raja.jpg http://www.archaeology.gov.lk/web/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/654370sigiriya.jpg http://www.archaeology.gov.lk/web/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/109915yapahuwa.jpg
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


විභාග ප්‍ර‍තිඵල

MN – 01 ගවේෂණ සහකාර /කැණීම් හා කෞතුකාගාර සහකාර/නඩත්තු සහකාර/ රසායන සංරක්ෂණ සහකාර/රසායනාගාර සහකාර/ පිළිගැනීමේ හා විකුණුම් නිලධාරි තනතුරු වලට අයත් සහකාර තනතුරු වල අභ්‍යන්තර තරඟ විභාගයේ ප්‍ර‍ති...

Calling papers for National Archaeological Symposium - 2018 July

ජාතික පුරාවිද්‍යා සමුළුව - 2018 සඳහා සාරාංශ පත්‍රිකා කැඳවීම අප දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන ජාතික පුරාවිද්‍යා සමුළුව 2018 වර්ෂයේ දී ද පැවැත්වීමට මේ වන විට කටයුතු සම්පාදනය ...